Een volvlak is een vlak in de afdruk die uit een volle, aaneengelosten, laag inkt bestaat.
Indien het ontwerp een inktbezetting heeft van meer dan 20%, dan dient de toeslag aangevinkt te worden.

Wel volvlakken

Een blauw volvlak in het ontwerp van een offertemap. Dit is een volvlak omdat het gehele papier met een kleur bedrukt wordt.


Een lichtblauw volvlak in het ontwerp van een klapkaartje.
Dit is een volvlak omdat het grootste gedeelte van de afdruk bedrukt is.

Geen volvlakken

Kleine balkjes zoals in het briefpapier hieronder is mogelijk. Dit is geen volvlak omdat de inktbezetting minder dan 20% is.

Als er in uw drukbestand een volvlak zit, dan zullen wij een toeslag van 10% berekenen. Flyersonline zal een melding geven indien wij van mening zijn dat de volvlak toeslag berekend moet worden als u dit niet van te voren hebt aangegeven.