• Eigen FSC® drukkerij

  • Specialist in maatwerk

  • Gratis bestandscontrole

  • Gratis verzending

  • Eigen FSC® drukkerij

  • Specialist in maatwerk

  • Gratis bestandscontrole

  • Gratis verzending

Stichting SPOTS donatiemeter


Tweede donatiemeter
31/12/2018
€ 5.400,00

Mijlpaal 3: Aanschaf van 4 camera traps

Mijlpaal 2: Bouwen tijdelijk verblijf cheeta's/luipaarden

Mijlpaal 1: Salariƫring Lion Guards Africat North

Bekijk hier de eerste donatiemeter
Eerste donatiemeter
11/05/2017
€ 5.549,00

Mijlpaal 6: Vierde kwart Claws leeuwenproject

Mijlpaal 5: Derde kwart Claws leeuwenproject

Mijlpaal 4: Tweede kwart Claws leeuwenproject

Mijlpaal 3: Eerste kwart Claws leeuwenproject

Mijlpaal 2: Voorlichting en educatie

Mijlpaal 1: Aanschaf van 3 camera traps

Flyersonline ondersteunt de volgende projecten

Claws leeuwenproject

Claws is een stichting die zich in het natuurgebied de Okavangodelta (Botswana) inzet voor de leeuw. Het komt helaas regematig voor dat leeuwen en andere roofdieren buiten de grenzen van dit gebied treden. Deze leeuwen komen dan op het land van boeren die vervolgens de dieren doden ter bescherming van hun vee. Claws probeert door middel van het inzetten van GPS halsbanden en veekralen dit conflict tussen boeren en leeuwen te verminderen.

Door bepaalde leeuwen binnen een groep van een GPS halsband te voorzien, kunnen de door CLAWS in dienst genomen "lion guards" volgen waar deze leeuwen zich bevinden. Deze informatie wordt door de lion guards doorgegeven aan de boeren. Zij kunnen daarop hun vee in veiligheid brengen door deze tijdelijk op te sluiten in een veekraal welke bescherming biedt tegen leeuwen. Middels SPOTS gaat Flyersonline dit project ondersteunen met als uiteindelijke doel het bekostigen van een veekraal.


Camera traps

Camera-vallen zijn een essentieel onderdeel in natuurbescherming. De camera's door SPOTS geplaatst op plekken waarvan ze vermoeden dat er wildleven is. De camera's gaan af op beweging en het dier in kwestie wordt op foto gezet. Deze foto's geven inzichten in welke diersoorten er in een gebied leven. Voor SPOTS zijn deze traps erg belangrijk om zo een groot gebied in kaart te kunnen brengen. Het doel van Flyersonline is om als eerste mijlpaal drie van deze camera's te bekostigen.


Leren is weten

Educatie is in de ogen van SPOTS enorm belangrijk. Wat men niet weet, kan men niet veranderen. Vandaar dat de stichting voorlichting geeft in zowel Nederland als op de SPOTS project locaties. Zo werken diverse projecten met zogenaamde 'lion units'. Deze units bestaat uit inwoners afkomstig uit een door roofdieren geplaagd dorp. Door een gedegen training over de omgang met deze roofdieren kunnen deze lion units inspelen op de problemen en vormen ze de de oren en ogen van het project. Daarnaast spenderen de door SPOTS ondersteunde projecten ook veel energie en middelen aan educatie van de lokale boeren en kinderen.

Salariëring Lion Guards

Lion Guards AFricat North

Salariëring Lion Guards Africat North

Africat North zet zich in voor de wilde leeuwen van Namibië. De leeuw is inmiddels een ernstig bedreigd diersoort geworden. Schattingen zijn dat er nog maar zo’n 200.000 leeuwen in het wild leven (ter indicatie: 100 jaar geleden waren dit er naar schatting nog meer dan 200.000). De belangrijkste redenen waarom dit dier dreigt uit te sterven liggen in afname leefgebied en het conflict tussen mens en dier (human wildlife/HWC). Namibië is een belangrijk land als het aankomt op leeuwen. Dit land herbergt een ziektevrije populatie (veel leeuwen zijn bijvoorbeeld dragers van FIV en TBC) en Namibië is een land dat redelijk corruptvrij is.

De meeste leeuwen van Namibië leven in en rondom Kunene, Etosha NP en de Caprivi. De populaties leeuwen van Kunene en Etosha migreren onderling. Het werkgebied van Africat North ligt in Kunene en dan vooral rondom Etosha NP. Zij focust zich vooral op Hobatere en omstreken, een Reserve naast Etosha gelegen.

Africat North werkt nauw samen met de lokale gemeenschappen die Hobatere omringen, de zogenaamde Conservancies. Deze Conservancies bestaan vooral uit boeren die veelal afhankelijk zijn van veeteelt. Zij zijn vaak niet blij met roofdieren zoals leeuwen omdat ze bijvoorbeeld bang zijn dat deze hun vee (inkomstenbron) doden. Dit gebeurt inderdaad soms maar lang niet altijd. Toch worden veel leeuwen preventief en uit angst gedood. In dit gebied is er vaak sprake van een human wildlife conflict.

Africat North werkt daarom met een programma waarbij ze nauw samenwerken met de lokale bevolking. Zo bouwen ze bijvoorbeeld veekralen voor de boeren. Hierin kunnen de boeren hun vee opsluiten in de nacht waardoor het vee beter beschermd wordt tegen roofdieren zoals leeuwen. Wat hierbij helpt is dat Africat North leeuwen voorziet van GPS collars. Hierdoor weten zij precies waar de leeuwen zich bevinden en dus ook wanneer leeuwen uit het berschermde gebied treden en richting dorpen trekken. Zij kunnen de boeren dan waarschuwen om voorzorgsmaatregelen te nemen om bijvoorbeeld hun vee op te sluiten in veekralen.

Een belangrijk onderdeel in dit programma zijn de lion guards. Zij komen uit de gemeenschappen zelf en worden ook gekozen door die gemeenschappen. Omdat zij zelf leven in de gemeenschap, weten zij ook wat er speelt. Zo kunnen zij verifiëren waar zogenaamde 'hotspots' zijn (plaatsen waar vaak sprake is van uman wildlife conflict) en waar veekralen nodig zijn. Ook waarschuwen de lion guards als leeuwen de dorpen naderen. Op dit moment zijn er 4 lion guards in dienst van Africat North. De lion guards zijn de ogen en oren van Africat North. Zij weten als geen ander de gevoelens van de gemeenschap naar leeuwen.

Bouwen tijdelijk verblijf 1

Bouwen tijdelijk verblijf 2

Bouwen tijdelijk verblijf voor cheeta’s en luipaarden

Het door ons ondersteunende N/a’an ku sê (Namibië) zet zich in voor diverse wildlife in dit land, waaronder cheeta’s en luipaarden. N/a’an ku sê heeft een hoofdkantoor nabij Windhoek en enkele dependances. Op het hoofdkantoor worden ook dieren opgevangen die niet kunnen worden teruggeplaatst in het wild.

Op het hoofdkantoor worden soms ook dieren opgevangen die wel terug kunnen in het wild. Een boer belt bijvoorbeeld en geeft aan een roofdier op zijn land te hebben waarvan hij af wilt omdat het een ‘probleem’ dier zou zijn. Recent nog moest N/a’an ku sê drie wilde cheeta’s opvangen. Dieren die thuis horen in het wild maar door omstandigheden verplaatst moeten worden. Het duurt altijd een tijdje alvorens deze dieren naar een nieuw grondgebied gebracht kunnen worden.

Zo moet de regering toestemming geven en moet er land gevonden worden geschikt voor zo’n vrijlating. Soms is dat op land van de regering of soms worden boeren benaderd. Al met al kan het dus enkele weken duren voordat de verhuizing een feit is. Maar tot die tijd meot het dier in kwestie wel opgevangen worden. Zo’n nieuwe omgeving is een grote stressfactor voor het dier. Het is dus belangrijk dat hun verblijf in ieder geval enigszins comfortabel is gedurende die tijd.